Alumni bij TAJO

Het alumninetwerk is een voortzetting voor TAJO-jongeren na het reguliere driejarige programma. In dit netwerk ligt de regie meer en meer bij de jongeren zelf. Ze schrijven zich zelfstandig in voor activiteiten en mee organiseren die.

Alumni kunnen altijd terecht bij TAJO voor ondersteuning bij levensbeslissingen, opleidingsvragen of stageplaatsen. In het netwerk bestaan 3 leeftijdsgroepen met eigen, interessante activiteiten en evenementen.

TAJO is ambitieus!

in het hier en nu én op lange termijn. Na het driejarig curriculum wil TAJO de jongeren blijven ondersteunen om zich als gemotiveerde jongvolwassenen met een positief zelfbeeld in de samenleving te integreren. De TAJO-alumniwerking biedt die verdere begeleiding voor de TAJO-jongeren om hun kans op een succesvolle loopbaan te vergroten en het risico op vroegtijdig schoolverlaten te beperken. En “eens TAJO, altijd TAJO”.

Binnen de alumniwerking staan drie pijlers centraal:

 • Focus op motivatie door in te zetten op autonomie en verbinding
 • Focus op ervaringsgericht leren
 • Focus op maatschappijgericht in het leven staan

In dit netwerk ligt de regie steeds meer bij de jongeren zelf. De activiteiten en evenementen worden afgestemd op wat de jongeren écht nodig hebben in hun loopbaanparcours. Zo creëerde TAJO een op maat gemaakt curriculum voor jongeren volgens hun leeftijd. Groep 1: 2de-3de middelbaar; Groep 2: 4de-5de middelbaar; Groep 3: 6de middelbaar en ouder.

De jongeren kunnen een 9-tal keer per jaar deelnemen aan diverse activiteiten en zich op eigen ritme inschrijven voor tal van evenementen, opleidingen…

Het totale aanbod omvat:

 • Een lokaal alumninetwerk (Gent, Kortrijk, Antwerpen) met mogelijks op termijn een Vlaams alumninetwerk
 • Activiteiten en trajecten waaruit alumni zelf kunnen kiezen
 • Een speciaal aanbod voor scholieren uit de eerste, tweede en derde graad
 • Intensievere vervolgprogramma’s waarvoor jongeren zich kandidaat moeten stellen
 • Kleine en sociale evenementen waar alumni elkaar ontmoeten

Daarin beogen we:

 1. Een versterkt zelfvertrouwen 
 2. Een versterkt sociaal-emotioneel leren 
 3. Versterkte non-cognitieve vaardigheden, waaronder sociaal-maatschappelijke vaardigheden 
 4. Een vergrootte algemene kennis
 5. Een versterkte positieve schoolbeleving
 6. Een versterkte motivatie om zich te blijven ontwikkelen 
 7. Ruimere toekomstperspectieven 
 8. Een sterker gevoel van verbondenheid met de samenleving 

Hoe meten we de impact?

Om op lange termijn impact te kunnen meten en te behalen, is het belangrijk om op korte termijn bepaalde zaken te registreren. Het is cruciaal om in contact te blijven met alle alumni, ongeacht of ze deelnemen aan de activiteiten en evenementen. Niet alleen om op eigen ritme deel te kunnen nemen, ook de opbouw van ons aanbod zal bestaan op input van de alumni zelf. Daarom blijven we registeren wie aanwezig is per activiteit/ evenement en van wie we een jaarlijkse update krijgen.

Dit doen we via een callcenter op het eind van elk schooljaar. De fantastische call agents die we hiervoor inschakelen zijn… enkele alumni natuurlijk! Zo kunnen ze proeven van een eerste vakantiejob. Dit gebeurt in samenwerking met stagiairs.

Zo kunnen we op lange termijn beter rapporteren over bijvoorbeeld het watervaleffect en het vroegtijdig schoolverlaten in het middelbaar onderwijs. Jammer genoeg zijn dit stijgende trends in alle grootsteden. TAJO gaat de uitdaging aan om deze trend te doorbreken!

Handje helpen?

Wil jouw bedrijf de deuren openstellen en onze TAJO-alumni een blik achter de schermen gunnen? Of kan je één (of meerdere) van onze jongeren een inspirerende studentenjob of stageplek aanbieden? Aarzel niet en contacteer onze alumnicoördinatoren via antwerpen@tajo.be, gent@tajo.be of kortrijk@tajo.be