Onze visie

Onze visie is dat alleen wie kansen krijgt ze kan grijpen. Daarom organiseren we interactieve ateliers op zaterdag met zicht op zelfkennis en brede kijk. We zijn opgestart met 45 jongeren in Sint-Amandsberg. Maar dit is slechts de eerste stap. Op termijn beoogt TAJO enkele honderden Gentse maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar een toekomstperspectief te geven (motto: ‘Jij kan dit ook.’) en hun algemene vaardigheden te vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering. Jaar na jaar zal de werking dus worden uitgebreid.

Daarom blijven we rekenen op steun en op vele helpende handen.

Hoe het allemaal begon

 • TAJO is nieuw in Gent maar het principe van ervaringsgericht weekendonderwijs is elders al met succes uitgetest. TAJO haalt haar inspiratie uit de IMC Weekendschool die al in 1998 werd ontwikkeld door Heleen Terwijn van de Universiteit van Amsterdam en die nu elk jaar zo’n 1000 jongeren bereikt; en uit het Brusselse ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) van Sofie Foets, dat nu honderden jongeren uit verschillende Brusselse aandachtswijken begeleidt. Zowel TADA als de IMC Weekendschool zijn succesvol in het laten doorstromen van deze jongeren.
 • In 2016 kreeg TAJO als initiatief van community Gent een eerste gedaante.
 • Op 2 juli 2018 werd de autonome vzw TAJO als “Talentatelier voor jongeren” opgericht als privé-initiatief van een reeks ondernemers en academici.

Een duidelijke missie en toekomstvisie

2019-2020
45
Jongeren
8
Klaslokalen
per zaterdag
8
Gastdocenten
per zaterdag
0
Alumni
2020-2021
120
Jongeren
20
Klaslokalen
per zaterdag
20
Gastdocenten
per zaterdag
0
Alumni
2021-2022
195
Jongeren
32
Klaslokalen
per zaterdag
32
Gastdocenten
per zaterdag
0
Alumni
2022-2023
250
Jongeren
40
Klaslokalen
per zaterdag
40
Gastdocenten
per zaterdag
45
Alumni
2023-2024
275
Jongeren
44
Klaslokalen
per zaterdag
44
Gastdocenten
per zaterdag
120
Alumni
2024-2025
300
Jongeren
48
Klaslokalen
per zaterdag
48
Gastdocenten
per zaterdag
195
Alumni

Gastdocenten

Ben je heel enthousiast en gepassioneerd om jouw expertise te delen? Dat kan! Kom meehelpen als gastdocent: ontwerp met ons de ateliers voor de TAJO jongeren en beleef samen met hen een magisch moment op 1 zaterdag.

Gastdocent worden

Vrijwilligers

Help mee om de TAJO jongeren te ondersteunen op zaterdag of bij te dragen aan de algemene werking van TAJO. Maak een afspraak via de link hieronder. Wij nodigen je vervolgens uit voor een gesprek om concreet samen te werken. Alvast heel erg bedankt!

Vrijwilliger worden

Stagiair(e)

Zoek je een uitdagende stageplaats? Heb je een hart voor jongeren?

Stagiair(e) worden

Donaties

TAJO is een privé-initiatief dat zonder subsidies tot stand komt. Het is dan ook belangrijk om in de komende jaren een structurele fondseninstroom te verzekeren, zodat de ambities van het initiatief ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. We rekenen op steun van bewogen bedrijven, verenigingen, ondernemers en andere personen: in cash en in natura.

Steun

Onderzoek naar impact

De sociale impact meten is ook voor TAJO van groot belang.  Daarom zijn we in september 2019 wetenschappelijk onderzoek opgestart in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde hogescholen om de impact van het initiatief te meten bij de jongeren, hun familie en omgeving.

TAJO op kindermaat

Zit je in de klas? Kijk nu eerst eens rond in de klas. Jullie zitten allemaal aan een bank, maar weten jullie wel wie die bank gemaakt heeft? Of hoe die precies gemaakt wordt? En hoe geraakt die dan in de klas? Met welk vervoer? Met een vliegtuig? Of een auto? Of een boot?

Dit is Elena. Toen Elena even oud was als jullie en dus aan diezelfde bank zat waar jullie nu aan zitten, had zij ook zoveel vragen. De hele dag was ze aan het denken over hoe die bank nu toch gemaakt zou zijn… Ze was ZOOO benieuwd naar hoe dat allemaal te werk ging.

Lees meer

Bij TAJO zetten we talenten in de kijker!

We werken met een complimentensysteem.

Zo beogen we ook het partnerschap met scholen en ouders te versterken.

 • Elke jongere krijgt zijn/haar lege boom mee naar huis.
 • Op zaterdag kan elke jongere een sticker krijgen met een compliment gebaseerd op concreet geobserveerd gedrag.

Zo zien zowel de jongere als zijn/haar ouder(s) de boom groeien gedurende het jaar. Ook kan de school vragen aan de jongere of ze de boom mag zien.

We stimuleren de TAJO jongeren in de ontwikkeling van de TAJO competenties en zetten deze bij het geven van complimenten dus extra in de verf:

 • Kritisch denken (leren verbanden leggen);
 • Creatief denken (leren out of the box, leren falen);
 • Communicatieve vaardigheden (leren actief luisteren naar elkaar, leren onderhandelen, leren elkaar feedback geven en krijgen);
 • Samenwerken (leren de groep op de eerste plaats te zetten);
 • Informatieve vaardigheden (in de enorme hoeveelheid van beschikbare informatie: welke vraag stellen, welke informatie is relevant);
 • Verantwoord beslissen (een situatie analyseren vanuit vele perspectieven en de gevolgen inschatten van zijn/haar beslissing);
 • Digitaal handelen (indien een handeling ook digitaal kan, bij voorkeur daarnaartoe grijpen)

Contactgegevens