Wilt u ons financieel steunen?

Dan kan zeker door

  • overschrijving op onze eigen TAJO rekening op BE24 8903 1419 3438 (BIC VDSP BE91) indien u geen fiscaal attest wenst
  • overschrijving op een KBS rekening op IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met gestructureerde mededeling ***019/2060/00097*** of vermelding ***TAJO Fonds***.

Giften vanaf 40 euro op deze rekening beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS) geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. U kan ook meerdere kleine giften overmaken gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld elke maand 5 euro). Als de totaalsom op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, ontvangt u een fiscaal attest van de KBS.

Bij ons brandt er een vuurtje vol energie en enthousiasme. We zijn als goed doel geregistreerd voor De Warmste Week. Kunnen wij jullie talenten ook aanwakkeren? Bundel in jullie bedrijf of organisatie of vriendenkring of … alle krachten samen voor een actie ten voordele van TAJO.