Wilt u ons financieel steunen?

Dan kan zeker door

  • overschrijving op onze eigen TAJO rekening op BE24 8903 1419 3438 (BIC VDSP BE91) indien u geen fiscaal attest wenst
  • overschrijving op een KBS rekening op IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met gestructureerde mededeling 128/3097/00012.

Giften vanaf 40 euro op deze rekening beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS) geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. U kan ook meerdere kleine giften overmaken gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld elke maand 5 euro). Als de totaalsom op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, ontvangt u een fiscaal attest van de KBS.