Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder.

Je krijgt een fantastische, verrijkende ervaring. Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Je ontvangt geen financiële vergoeding maar indien je wenst (op verzoek) kun je een kilometervergoeding (€0,20/km) krijgen. Maak je andere onkosten in functie van TAJO, dan betalen we die terug. Je spreekt op voorhand met je contactpersoon af welke onkosten je kunt indienen. Zorg voor een betalingsbewijs.

Eén keer per jaar organiseren we een diploma-uitreiking voor de jongeren. Uiteraard ben je daar van harte welkom.

Op de lesdag zelf voorzien we:

 • fruitsap en water,
 • een belegd broodje dankzij steun van La Lorraine (indien je een allergie hebt, geef dan gerust een seintje aan je TAJO-contactpersoon).

Als gastdocent van TAJO ben je een ambassadeur van onze organisatie. We verwachten dat je gelooft in onze visie én die ook uitdraagt.

We rekenen echt wel op jou. Zonder jou valt de zaterdaglesdag in het water. Kun je door onvoorziene omstandigheden niet komen, verwittig dan zo snel mogelijk je contactpersoon.

Wat is jouw exacte rol als gastdocent?

Samen een zaterdaglesdag voorbereiden.

Aangezien je kenner bent van je vakgebied, betrekken wij je graag bij de inhoudelijke invulling van de TAJO-zaterdagen waarvan het thema gelinkt is aan je vakgebied. Daarom word je, zodra we een les over je domein organiseren, uitgenodigd op een voorbereidende vergadering met de andere gastdocenten van de TAJO-zaterdag waaraan je deelneemt. Deze vergadering duurt maximaal 1,5 uur op een moment via Doodle gekozen door de groep gastdocenten.

Tijdens deze vergadering legt een TAJO-coördinator eerst uit hoe TAJO’s aanpak werkt. Vervolgens bespreken we het inhoudelijke lesprogramma over je domein. De TAJO-coördinator die je begeleidt komt altijd met een voorstel zodat het zaterdagprogramma van daaruit vorm kan krijgen.

Structuur van zo’n TAJO-zaterdag

Een TAJO-dag is ingedeeld volgens een vaste structuur waarvan alleen onder bijzondere omstandigheden wordt afgeweken (bijvoorbeeld bij een excursie). Een vaste structuur wordt door de kinderen als prettig ervaren en maakt het mogelijk om veel te doen in relatief korte tijd.

De kinderen komen naar TAJO op zaterdag van 11.00u-14.30u. Er is anderhalf uur les voor de lunch en anderhalf uur na de lunch. Vanuit de ervaring bij TADA weten we: twee keer anderhalf uur les volstaat om echt iets te kunnen doen en is tegelijkertijd ook ongeveer het maximum voor het concentratievermogen van de leerlingen. Aansluitend bij de energie van de leerlingen wordt er dus ook ’s morgens meer geleerd en ’s middags meer toegepast. Er wordt zoveel mogelijk (samen)werkend geleerd. Concreet betekent dit:

 • dagopening
 • presentatie gevolgd door een korte opdracht (of alleen opdrachten in kleine groepjes)
 • pauze
 • ateliers waarin het thema wordt uitgediept of nog een andere wending krijgt (in kleine groepen van 4 tot maximaal 7 kinderen).

De meeste TAJO-dagen maken onderdeel uit van een thema dat meerdere lesdagen beslaat. Deze thema’s hebben een duidelijk leerdoel en de lessen waaruit zij zijn opgebouwd hebben een heldere samenhang. Hetzelfde geldt binnen een lesdag: de dag zelf heeft een duidelijk leerdoel en de lesonderdelen kennen een logische volgorde en samenhang.

 • logovermelding op alle gedrukte en digitale communicatie over de activiteiten van TAJO vzw; permanente logovermelding op de website van TAJO vzw;
 • deelname aan activiteiten van TAJO vzw;
 • informatie over de ontwikkelingen bij TAJO vzw;
 • de Raad van Bestuur van TAJO vzw nodigt de vertegenwoordigers van de partner minstens éénmaal per jaar uit om de werking van TAJO vzw te bespreken.

 • Als TAJO-coördinator sta je in voor de opzet van het TAJO-leerprogramma via TAJO-vakken tijdens zeer interactieve “doe”-ateliers. TAJO-vakken maken is een aanzienlijke investering. De meeste vakken beslaan vier zaterdagen rond eenzelfde maatschappelijk thema. In de eerste drie zaterdagen is er verdieping of verbreding van het thema, les 4 is de les waarin het thema op een bijzondere manier wordt afgerond (bv excursie, voorstelling of debat). Een TAJO-vak maken is een creatief proces waarbij veel dingen kunnen worden bedacht en uitgevoerd. De taak van de coördinator is om de ideeën te ordenen en daar vervolgens een echt TAJO-vak van te maken, met alle ingrediënten die daarbij horen.
 • Vanzelfsprekend doe je als TAJO-coördinator ook de begeleiding van een groep jongeren vóór, tijdens en na de ateliers. Je bouwt een vertrouwensband met hen op gedurende het driejarige traject.
 • Tevens sta je als TAJO-coördinator in voor de opzet van ontmoetings- en welkomstdagen met ouders en jongeren, van overleg met buurtcoördinatoren, wijkcoördinatoren, scholen… De verschillende actoren enthousiasmeren is een creatief proces waarbij samenwerken cruciaal is. Tegelijk is het meestal niet eenvoudig om de essentie naar een bepaalde doelgroep te bundelen met het beoogde resultaat. Het is de taak van de coördinator om van de verzamelde ideeën een coherente TAJO-aanpak te maken.

Je krijgt een fantastische, verrijkende ervaring.

Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst met de afspraken tussen jou en TAJO. Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Je ontvangt geen financiële vergoeding, maar indien je vervoersonkosten of ander onkosten in functie van TAJO maakt, dan betalen we die terug. Je spreekt op voorhand met je contactpersoon af welke onkosten je kunt indienen. Zorg voor een betalingsbewijs.

Eén keer per jaar organiseren we een diploma-uitreiking voor de jongeren. Uiteraard ben je daar van harte welkom.

TAJO bouwt soms ook graag een feestje. Ook daar ben je als vrijwilliger uiteraard van harte welkom.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We rekenen echt wel op jou. Kun je door onvoorziene omstandigheden niet komen, verwittig dan zo snel mogelijk je contactpersoon.

Als vrijwilliger van TAJO ben je een ambassadeur van onze organisatie. We verwachten dat je gelooft in onze visie én die ook uitdraagt.

Jongeren elke zaterdag opvangen aan de schoolpoort en doorheen de dag.

De nadruk ligt op samen een leuke tijd beleven. Sfeer en contact maken met de jongeren staan op nummer één! Aan de schoolpoort even een praatje slaan is dus belangrijk. Ook noteren wie er aanwezig of afwezig is helpt bij een goede opvolging. Bij maaltijden help je waar nodig met water uitschenken, de vuilbak aanwijzen J, … Andere ondersteuning zoals de refter opruimen, banken op orde zetten …

Jongeren begeleiden tijdens een uitstap.

Ook hier ligt de nadruk op samen een leuke dag beleven, op sfeer en contact. Je ondersteunt waar nodig: je begeleidt de jongeren op weg van en naar de uitstaplocatie. Je springt bij met praktische zaken: contact leggen met de buschauffeur, de weg uitstippelen, de maaltijden op verplaatsing in goede banen leiden…

Logistieke en administratieve ondersteuning bieden.

Er is altijd wel iets te doen: gastdocenten onthalen, lokalen schikken; educatief materiaal printen, etiketteren, frankeren; bestellingen plaatsen en boodschappen doen; koffie en thee maken, de broodjes voor de gastdocenten aannemen en op tijd serveren; de vaatwasser vullen en legen; de drankvoorraad controleren; meehelpen in de keuken of achter de bar bij vormingen of grotere evenementen.

Campagnes of acties doen leven.

Je komt met ideeën en voorstellen. Je helpt campagnes of acties voorbereiden: posters rollen, flyeren, enveloppen maken. Tijdens een campagne of actie heb je een ondersteunende rol: helpen bij een receptie, meegaan naar een evenement, flyers uitdelen…

Impact genereren door communicatie.

Er zijn heel wat kansen om je in te zetten voor TAJO. Je schrijft teksten en interviews, die TAJO vervolgens gebruikt op de website en in nieuwsbrieven. Nieuwe media hebben geen geheimen voor jou. Je maakt toffe filmpjes, videoartikels, gifs, infographics… die we kunnen verspreiden via sociale media. Met je achtergrond van Google Analytics en SEO analyseer je de website en nieuwsbrieven van TAJO. Je brengt in kaart wat goed loopt en waar we nog aan kunnen werken.

Je hebt een professioneel fototoestel en zet je fotografietalent graag in voor een georganiseerde fotoshoot of om de activiteiten van TAJO in beeld te brengen.

TAJO is uitermate geschikt voor verschillende soorten stages. We mikken voornamelijk op stagiairs vanuit de bachelor sociaal werk of vanuit de master pedagogische wetenschappen. We werken veelal op maat, dus neem een kijkje in de stagebrochures. Elke stageopdracht vertrekt vanuit onderstaande behoeftes:

 • De behoefte om vanuit didactisch en pedagogisch standpunt inzicht te verwerven in en praktische invulling te geven aan de mogelijkheden die TAJO biedt voor jongeren. De centrale doelstelling van de stage richt zich dan ook op de praktijkervaring in de opzet van het TAJO-leerprogramma via TAJO-vakken. TAJO-vakken maken is een aanzienlijke investering. De meeste vakken beslaan vier zaterdagen. In de eerste les wordt een overzicht van het vakgebied gegeven; daarna volgt in les 2 en 3 verdieping of verbreding; in les 4 wordt het vak op een bijzondere manier afgerond, bijvoorbeeld met een excursie naar de werkplek, een voorstelling of debat. Een TAJO-vak maken is een creatief proces waarbij veel dingen kunnen worden bedacht en uitgevoerd, in samenwerking met de gastdocenten. Tegelijk is het meestal niet eenvoudig om de essentie van een vakgebied goed beet te pakken. De taak van de stagiair is om de vele verzamelde ideeën te ordenen en daar vervolgens een echt TAJO-vak van te maken, met alle ingrediënten die daarbij horen.
 • De behoefte om vanuit sociaal standpunt de sociale en culturele integratie te bevorderen. De centrale doelstelling van de stage richt zich ook hier op de praktijkervaring in de opzet van ontmoetings- en welkomstdagen met ouders en leerlingen, van overleg met buurt- en wijkcoördinatoren, scholen… De verschillende actoren enthousiasmeren is een creatief proces waarbij samenwerken cruciaal is. Tegelijk is het meestal niet eenvoudig om de essentie naar een bepaalde doelgroep te bundelen met het beoogde resultaat. De taak van de stagiair is om de vele verzamelde ideeën te ordenen en daar vervolgens een echte TAJO-aanpak van te maken, met alle ingrediënten die daarbij horen.

Dit stagevoorstel is dus een praktijkgerichte stage met ‘end-to-end’ verantwoordelijkheid en veel afwisseling; modulair op te bouwen in functie van het profiel van de stagiair.

Concreet:

 • een stageplaats in Gent: gebouw Zuiderpoort (Partena), Gaston Crommenlaan 4, Ledeberg
 • een stage waarin je als stagiair leert onderhandelen en samenwerken, een visie ontwikkelen, een netwerk uitbouwen, concretiseren en communiceren

TAJO vindt de betrokkenheid van de ouders erg belangrijk. Bij het begin van het schooljaar nodigen we jullie dan ook uit op een ouderavond. Ook doorheen het schooljaar nodigen we de ouders af en toe uit voor een toonmoment of de diploma-uitreiking. Om nader kennis te maken, bezoeken de coördinatoren ook alle ouders thuis. Voor de start of na afloop van de activiteiten op zaterdag zijn de coördinatoren op school beschikbaar voor vragen of opmerkingen.

Deelnemen aan TAJO is een cadeau, maar ook een engagement. Wie zich inschrijft, moet drie schooljaren komen. Het programma is vanuit deze visie opgebouwd.

Hoewel deelname aan TAJO vrijwillig is, vraagt TAJO om elke week aanwezig te zijn. Dit is erg belangrijk voor de groepsdynamiek en de opbouw van de lessen. Bovendien willen we de kinderen aanleren wat discipline is!

Indien jouw kind om een grondige reden niet aanwezig kan zijn, vragen wij jou om de TAJO-coördinator zo snel mogelijk te verwittigen en de situatie uit te leggen. Kinderen die regelmatig zonder grondige reden afwezig zijn, kunnen gevraagd worden om uit het programma te stappen.

Gezien we vanuit TAJO sterk inzetten op een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen gaan we zeker een uitgebreide diploma-uitreiking voorzien, met de kinderen, hun ouders en andere vrienden.

Dit is wel geen erkend diploma gezien TAJO zich richt op ervaringsleren, en niet op loutere kennisoverdracht of specifieke beroepskennis.

Het programma van TAJO begint als de kinderen in het vijfde leerjaar van de basisschool zitten. Ze zijn dan tien of elf jaar oud. Op deze leeftijd zijn kinderen erg nieuwsgierig naar de wereld om hen heen.

Volgens TAJO is het programma in principe voor alle leerlingen interessant. Omdat er echter maar een beperkt aantal plekken beschikbaar is, kent TAJO een selectieprocedure. Voorrang gaat naar kinderen die TAJO het hardst nodig hebben en die dolgraag naar TAJO willen komen gedurende 3 jaar.

In de definitieve selectie speelt de motivatie van de leerlingen een belangrijke rol. Maar veel andere factoren spelen mee. TAJO streeft naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes in haar klassen. Ook kijken we naar een evenwichtige spreiding over de basisscholen van waaruit de leerlingen komen. Zaterdagactiviteiten buiten TAJO wegen mee. De ouders moeten ook hun toelating geven.

Het kan gebeuren dat er meer gemotiveerde leerlingen zijn dan beschikbare plekken. 

 • Dan wordt er geloot: Alle gemotiveerde kinderen die zich aanmelden voor TAJO verdienen een gelijke kans op deelname. Loten is de meest transparante en duidelijke manier.
 • Hierdoor belandt een deel van de kinderen die geschikt zijn voor TAJO op een wachtlijst. Wanneer een TAJO-deelnemer uitvalt vóór de herfstvakantie van het tweede jaar, vult een kind van de wachtlijst de vrijgekomen plek op.

 • Elke zaterdag: Je gaat 3 jaar lang elke zaterdag naar TAJO (behalve in de vakantieperiodes). JA zeggen, betekent dus dat dat je ook 3 jaar lang elke zaterdag komt! 
 • Enthousiasme: Je doet alleen mee als het je echt leuk lijkt!
 • Interesse voor de ander: Op TAJO worden spannende dingen gedaan, maar we verwachten ook dat je goed luistert naar de anderen, naar wat zij vertellen, naar de vragen die zij stellen.
 • Nieuwsgierigheid en interesse voor meerdere beroepen: TAJO gaat over verschillende thema’s en daardoor ook over verschillende beroepen. Als je dus maar in één enkel vak bent geïnteresseerd, is TAJO niets voor jou. 
 • Samenwerken: Je werkt samen met kinderen van verschillende scholen, dus soms ook met kinderen die je nog niet zo goed kent.
 • Toestemming: Je kunt alleen bij TAJO als je ouders dat ook goed vinden. 
 • Motivatie: Je kunt uitleggen waarom TAJO je leuk lijkt.

Het instroomproces loopt via de basisschool. In het schooljaar 2019-2020 starten we in de wijk Sint-Amandsberg. Bijgevolg kunnen enkel leerlingen van de Visitatie, de Krekel, de Toverberg, de Vlieger, de Wijze Boom, Oude Bareel en Heiveld instromen na de selectie.

In de toekomst start TAJO ook een samenwerking met bassischolen uit andere wijken in Gent. Hou de pagina dus zeker in de gaten!

In onderstaande privacyverklaring willen we jullie (ouders en jongeren) heldere en transparante informatie geven over:
• welke gegevens het Talentatelier voor Jongeren verzamelt;
• waar TAJO de gegevens verzamelt en bewaart;
• waarom TAJO gegevens verzamelt en bewaart;
• hoe TAJO omgaat met persoonsgegevens en deze beveiligt;
• wie toegang heeft tot deze gegevens en deze verwerkt;
• hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kan uitoefenen

Privacy verklaring ouders en jongeren