Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder.

Je krijgt een fantastische, verrijkende ervaring. Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Je ontvangt geen financiële vergoeding maar indien je wenst (op verzoek), kun je een kilometervergoeding (€0,20/km) krijgen. Maak je andere onkosten in functie van TAJO, dan betalen we die terug. Je spreekt op voorhand met je contactpersoon af welke onkosten je kunt indienen. Zorg voor een betalingsbewijs.

Op de lesdag zelf voorzien we:

 • fruitsap, koffie, thee en water,
 • een belegd broodje dankzij steun van La Lorraine (indien je een allergie hebt, geef dan gerust een seintje aan je TAJO-contactpersoon).

Meer lees je hier.

Je bent van harte welkom op de diploma-uitreiking van de TAJO-jongeren van het 3de jaar, en op de events die georganiseerd worden voor onze gastdocenten!

Als gastdocent van TAJO ben je een ambassadeur van onze organisatie. We verwachten dat je gelooft in onze visie én die ook uitdraagt.

We rekenen echt wel op jou. Zonder jou valt de TAJO-zaterdag in het water. Kun je door onvoorziene omstandigheden niet komen, verwittig dan zo snel mogelijk je contactpersoon.

Wat is jouw exacte rol als gastdocent?

Samen een zaterdaglesdag voorbereiden

Aangezien je kenner bent van je vakgebied, betrekken wij je graag bij de inhoudelijke invulling van de TAJO-zaterdagen waarvan het thema gelinkt is aan je vakgebied. Daarom word je, zodra we een zaterdag over je domein organiseren, uitgenodigd op een voorbereidende vergadering. Deze vergadering wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd.

Tijdens deze vergadering legt een TAJO-coördinator eerst uit hoe TAJO’s aanpak werkt. Vervolgens bespreken we het inhoudelijke lesprogramma over je domein. De TAJO-coördinator die je begeleidt, komt samen met jou tot een voorstel zodat het zaterdagprogramma en jouw ervaringsgerichte les (‘atelier’) van daaruit vorm kan krijgen. Indien nodig wordt een tweede overleg ingepland om dit verder af te werken.

Structuur van zo’n TAJO-zaterdag

Een TAJO-dag is ingedeeld volgens een vaste structuur waarvan alleen onder bijzondere omstandigheden wordt afgeweken (bijvoorbeeld bij een excursie). Een vaste structuur is prettig en duidelijk voor de jongeren, en maakt het mogelijk om veel te doen in relatief korte tijd.

De jongeren komen naar TAJO op zaterdag van 11u00-14u30. Er zijn 3 ateliers van 30 minuten voor de lunch en 3 ateliers van 30 minuten na de lunch. Vanuit ervaring bij TAJO en andere weekendscholen weten we: twee keer anderhalf uur volstaat om echt iets te kunnen doen en is tegelijkertijd ook ongeveer het maximum voor het concentratievermogen van de jongeren. Er wordt zoveel mogelijk (samen)werkend geleerd met de jongeren. Concreet betekent dit dat je als gastdocent jouw ervaringsgericht atelier van 30 minuten die dag vier keer geeft, aan verschillende groepjes jongeren:

 • 11u-11u30: openingsatelier
 • 11u30-12u: atelier 1/2/3/4: telkens in groepjes van max. 5 jongeren
 • 12u-12u30: atelier 1/2/3/4: telkens in groepjes van max. 5 jongeren
 • 12u30-13u: lunchpauze
 • 13u-13u30: atelier 1/2/3/4: telkens in groepjes van max. 5 jongeren
 • 13u30-14u: atelier 1/2/3/4: telkens in groepjes van max. 5 jongeren
 • 14u-14u30: reflectieatelier

De meeste TAJO-dagen maken onderdeel uit van een thema dat meerdere lesdagen beslaat. Deze thema’s hebben een duidelijk leerdoel en de lessen waaruit zij zijn opgebouwd, hebben een heldere samenhang. Hetzelfde geldt binnen een lesdag: de dag zelf heeft een duidelijk leerdoel en de lesonderdelen kennen een logische samenhang.

Meer lees je hier.

 • logovermelding op alle gedrukte en digitale communicatie over de activiteiten van TAJO vzw; permanente logovermelding op de website van TAJO vzw;
 • deelname aan activiteiten van TAJO vzw;
 • informatie over de ontwikkelingen bij TAJO vzw;
 • de Raad van Bestuur van TAJO vzw nodigt de vertegenwoordigers van de partner minstens éénmaal per jaar uit om de werking van TAJO vzw te bespreken.

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van educatieve ateliers binnen diverse thema’s. Je gaat hiervoor op zoek naar mogelijke gastdocenten (professionals met een passie) die je warm maakt en engageert voor TAJO. Je bouwt zo een netwerk op van gastdocenten. Doorheen een creatief proces maak je met hen ervaringsgerichte doe-ateliers. Je ondersteunt de gastdocenten bij de praktische (materiaal, organisatie, didactische werkvorm, time management…) en inhoudelijke voorbereiding. TAJO-ateliers maken is een aanzienlijke investering. De meeste thema’s beslaan vier zaterdagen rond eenzelfde maatschappelijk thema. In de eerste 3 zaterdagen is er verbreding en verdieping van het thema, zaterdag 4 is de dag waarin het thema op een bijzondere manier wordt afgerond tijdens een excursie.
 • Vanzelfsprekend doe je als TAJO-coördinator ook de begeleiding van een groep jongeren vóór, tijdens en na de ateliers. Je bouwt een vertrouwensband en netwerk op met de jongeren, hun familie en directe omgeving. Het persoonlijke contact met dit netwerk is één van de sleutelingrediënten voor de toewijding van de jongeren en hun gezinnen. Tijdens het driejarige traject volg je de jongeren individueel op aan de hand van competentie- en talentensysteem, huisbezoeken, schoolbezoeken, studiekeuze-ondersteuning… De informatie over de jongeren onder jouw verantwoordelijkheid is steeds up-to-date in de verschillende IT-systemen van TAJO. Op die manier is die informatie altijd paraat en toegankelijk voor het TAJO-team.

Je krijgt een fantastische, verrijkende ervaring.

Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst met de afspraken tussen jou en TAJO. Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Je ontvangt geen financiële vergoeding, maar indien je vervoersonkosten of ander onkosten in functie van TAJO maakt, dan betalen we die terug. Je spreekt op voorhand met je contactpersoon af welke onkosten je kunt indienen. Zorg voor een betalingsbewijs.

Eén keer per jaar organiseren we een diploma-uitreiking voor de jongeren. Uiteraard ben je daar van harte welkom.

TAJO bouwt soms ook graag een feestje. Ook daar ben je als vrijwilliger uiteraard van harte welkom.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We rekenen echt wel op jou. Kun je door onvoorziene omstandigheden niet komen, verwittig dan zo snel mogelijk je contactpersoon.

Als vrijwilliger van TAJO ben je een ambassadeur van onze organisatie. We verwachten dat je gelooft in onze visie én die ook uitdraagt.

Jongeren elke zaterdag opvangen aan de schoolpoort en doorheen de dag

De nadruk ligt op samen een leuke tijd beleven. Sfeer en contact maken met de jongeren staan op nummer één! Aan de schoolpoort even een praatje slaan is dus belangrijk. Ook noteren wie er aanwezig of afwezig is, helpt bij een goede opvolging. Bij lunch help je waar nodig met water uitschenken, de vuilbak aanwijzen, en met andere ondersteuning zoals de refter opruimen, banken op orde zetten…

Jongeren begeleiden tijdens een uitstap

Ook hier ligt de nadruk op samen een leuke dag beleven, op sfeer en contact. Je ondersteunt waar nodig: je begeleidt de jongeren op weg van en naar de uitstaplocatie. Je springt bij met praktische zaken: contact leggen met de buschauffeur, de weg uitstippelen, de maaltijden op verplaatsing in goede banen leiden…

Logistieke en administratieve ondersteuning bieden

Er is altijd wel iets te doen: gastdocenten onthalen, lokalen schikken; educatief materiaal printen, etiketteren, frankeren; bestellingen plaatsen en boodschappen doen; koffie en thee maken, de broodjes voor de gastdocenten aannemen en op tijd serveren; de vaatwasser vullen en legen; de drankvoorraad controleren; meehelpen in de keuken of achter de bar bij vormingen of grotere evenementen.

Campagnes of acties doen leven

Je komt met ideeën en voorstellen. Je helpt campagnes of acties voorbereiden: posters rollen, flyeren, enveloppen maken. Tijdens een campagne of actie heb je een ondersteunende rol: helpen bij een receptie, meegaan naar een evenement, flyers uitdelen…

Impact genereren door communicatie

Er zijn heel wat kansen om je in te zetten voor TAJO. Je schrijft teksten en interviews, die TAJO vervolgens gebruikt op de website en in nieuwsbrieven. Nieuwe media hebben geen geheimen voor jou. Je maakt toffe filmpjes, videoartikels, gifs, infographics… die we kunnen verspreiden via sociale media. Met je achtergrond van Google Analytics en SEO analyseer je de website en nieuwsbrieven van TAJO. Je brengt in kaart wat goed loopt en waar we nog aan kunnen werken.

Je hebt een professioneel fototoestel en zet je fotografietalent graag in voor een georganiseerde photoshoot of om de activiteiten van TAJO in beeld te brengen.

TAJO is uitermate geschikt voor verschillende soorten stages. We mikken voornamelijk op stagiairs vanuit de bachelor sociaal werk, pedagogie van het jonge kind en toegepaste psychologie, of vanuit de master pedagogische wetenschappen. We werken veelal op maat, dus neem een kijkje in de stagebrochures. Een stageopdracht vertrekt vanuit de behoefte om

 • vanuit didactisch en pedagogisch standpunt inzicht te verwerven in de mogelijkheden die TAJO biedt voor jongeren en mee na te denken over de praktische invulling. De centrale doelstelling van een stage in het 1e semester richt zich dan ook op de praktijkervaring in de opzet van het TAJO-programma in de alumniwerking en van het TAJO-curriculum, met kernvragen rond zomerprogramma’s, vergroten van veerkracht, nog meer inzetten op groepsdynamica… De taak van de stagiair is om de vele verzamelde ideeën te ordenen en daar vervolgens een leerlijn in te steken, met alle ingrediënten die daarbij horen. Zo blijft de impact van TAJO steeds vergroten.
 • vanuit sociaal standpunt jongeren warm te maken voor TAJO, om hen zo meer leerkansen te geven en hun sociale grondrechten te garanderen. In het 2de semester helpt de stagiair bij het instroomproces, waarbij we langsgaan bij Gentse of Kortrijkse scholen om jongeren te laten kennismaken met TAJO en hen via individuele gesprekken te leren kennen, om hen vervolgens in te schrijven. In dit belangrijke proces kom je in aanraken met verschillende sociale actoren, zoals directies, brugfiguren, jongeren, ouders…

Tijdens de week werkt elke stagiair zo vóór de jongeren, op zaterdag ondersteunt die de TAJO-coördinator in de jongerenwerking. De stagiair moet zich dus kunnen vrijmaken op zaterdag tussen 9u30 en 15u30.

Deze stagevoorstellen zijn praktijkgerichte stages met ‘end-to-end’ verantwoordelijkheid en veel afwisseling; modulair op te bouwen in functie van het profiel van de stagiair.

Concreet:

 • een stageplaats in Gent: gebouw Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 4n, 9050 Gent (Ledeberg)
  of
  een stageplaats in Kortrijk: gebouw VORK (zijingang), Doorniksestraat 60, 8500 Kortrijk
 • een stage waarin je als stagiair leert samenwerken, een visie ontwikkelen, communiceren met verschillende actoren, projectwerk vastpakken en tot een mooi einde brengen

TAJO vindt de betrokkenheid van de ouder(s) of voogd erg belangrijk. De coördinatoren zorgen dan ook vanaf het inschrijvingsmoment dat de ouder(s) of voogd de opzet van TAJO en de praktische opbouw goed kennen. Ook doorheen het schooljaar nodigen we de ouders af en toe uit voor een toonmoment, uitwisseling rond studiekeuze of de diploma-uitreiking. Om nader kennis te maken bezoeken de coördinatoren ook de thuis van de jongere, bv. met terugkoppeling van de talenten van de jongere. Voor de start of na afloop van de activiteiten op zaterdag zijn de coördinatoren op school beschikbaar voor vragen of opmerkingen.

Deelnemen aan TAJO is een cadeau, maar ook een engagement. Wie zich inschrijft, moet drie schooljaren komen. Het programma is vanuit deze visie opgebouwd.

Hoewel deelname aan TAJO vrijwillig is, vraagt TAJO om elke week aanwezig te zijn. Dit is erg belangrijk voor de groepsdynamiek en de opbouw van de lessen. Bovendien willen we de jongeren aanleren wat discipline en doorzetting is.

Indien de jongere om een grondige reden niet aanwezig kan zijn, vragen wij jou om de TAJO-coördinator zo snel mogelijk te verwittigen en de situatie uit te leggen. Jongeren die regelmatig zonder grondige reden afwezig zijn, kunnen gevraagd worden om uit het programma te stappen.

Gezien we vanuit TAJO sterk inzetten op een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, gaan we zeker een uitgebreide diploma-uitreiking voorzien, met de jongeren, hun ouder(s) of voogd en andere vrienden.

Dit is wel geen erkend diploma gezien TAJO zich richt op ervaringsleren, en niet op loutere kennisoverdracht of specifieke beroepskennis.

In TAJO-jaar 1 komen de coördinatoren het diploma vieren tijdens een feestelijk stoepbezoek, met rode loper, toeters en bellen!
In TAJO-jaar 2 komen de jongeren op site samen om feest te vieren en hun diploma daar in ontvangst te nemen tijdens een TAJO-zaterdag met feestelijke ateliers.
In TAJO-jaar 3 vieren we het hele TAJO-traject met een heuse proclamatie, waar ouder(s) en broers/zussen ook van harte welkom zijn.

Het programma van TAJO begint als de jongeren in het vijfde leerjaar van de basisschool zitten. Ze zijn dan tien of elf jaar oud. Op deze leeftijd zijn jongeren erg nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en staan ze stilaan voor een eerste grote stap in hun schoolloopbaan: de overstap naar het secundair onderwijs. TAJO laat de jongeren hun eigen intrinsieke nieuwsgierigheid inzetten zodat ze hun zelfkennis en zelfvertrouwen kunnen vergroten, om een bewuste keuze te maken in de overstap naar het secundair onderwijs.

Volgens TAJO is het programma in principe voor alle jongeren interessant. Omdat er echter maar een beperkt aantal plekken beschikbaar is, kent TAJO een selectieprocedure. Voorrang gaat naar jongeren die TAJO het hardst nodig hebben en die dolgraag naar TAJO willen komen gedurende 3 jaar.

In de definitieve selectie speelt de motivatie van de jongeren een belangrijke rol. Maar veel andere factoren spelen mee. TAJO streeft naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes in haar klassen. Ook kijken we naar een evenwichtige spreiding over de basisscholen van waaruit de leerlingen komen. Zaterdagactiviteiten buiten TAJO wegen mee. De ouder(s) of voogd moet(en) ook toestemming geven.

Het kan gebeuren dat er meer gemotiveerde leerlingen zijn dan beschikbare plekken.

 • Dan wordt er geloot: Alle gemotiveerde jongeren die zich aanmelden voor TAJO verdienen een gelijke kans op deelname. Loten is de meest transparante en duidelijke manier.
 • Hierdoor belandt een deel van de jongeren die geschikt zijn voor TAJO op een wachtlijst. Wanneer een TAJO-deelnemer uitvalt, vult een jongere van de wachtlijst de vrijgekomen plek op.

 • Elke zaterdag: Je gaat 3 jaar lang elke zaterdag naar TAJO (behalve in de vakantieperiodes). JA zeggen, betekent dus dat dat je ook 3 jaar lang elke zaterdag komt!
 • Enthousiasme: Je doet mee als het je echt leuk lijkt!
 • Interesse voor de ander: Op TAJO worden spannende dingen gedaan, maar we verwachten ook dat je goed luistert naar de anderen, naar wat zij vertellen, naar de vragen die zij stellen.
 • Nieuwsgierigheid en interesse voor meerdere beroepen: TAJO gaat over verschillende thema’s en daardoor ook over verschillende beroepen. Als je dus maar in één enkel vak bent geïnteresseerd, is TAJO niets voor jou.
 • Samenwerken: Je werkt samen met jongeren van verschillende scholen, dus soms ook met jongeren die je nog niet zo goed kent.
 • Toestemming: Je kunt alleen bij TAJO als je ouder(s) of voogd dat ook goed vindt/vinden.
 • Motivatie: Je kunt uitleggen waarom TAJO je leuk lijkt.

Het instroomproces loopt via de basisschool in de drie wijken waar TAJO actief is.

In Sint-Amandsberg kunnen jongeren van de Visitatie, de Krekel, de Toverberg, de Vlieger, de Wijze Boom, Oude Bareel en Heiveld instromen na de selectie.

In Brugse Poort/Rabot kunnen jongeren van Hippo’s Hof, de Muze, de Feniks, de Piramide, de Teunisbloem, Mandala, de Tovertuin, de Mozaïek – Blaisannest, de Mozaïek – Sint-Margriet, het Klimrek instromen na de selectie.

In Kortrijk  kunnen jongeren van 3 Hofsteden, Sint-Jozef, de Levensboom, ’t Fort, Sint-Theresia en Sint Amand Zuid instromen na de selectie.

In de toekomst start TAJO ook een samenwerking met bassischolen uit andere wijken in Gent en Kortrijk. Hou de pagina dus zeker in de gaten!

In onderstaande privacyverklaring willen we jullie (ouders, voogden en jongeren) heldere en transparante informatie geven over:
• welke gegevens TAJO verzamelt;
• waar TAJO de gegevens verzamelt en bewaart;
• waarom TAJO gegevens verzamelt en bewaart;
• hoe TAJO omgaat met persoonsgegevens en deze beveiligt;
• wie toegang heeft tot deze gegevens en deze verwerkt;
• hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kan uitoefenen.

Privacy verklaring ouders en jongeren