Nieuw initiatief in Gent: TAJO.

Jongeren leren wat later allemaal kan. Zodat hun talent niet verloren gaat.

In Gent start vanaf september TAJO, Talentatelier voor Jongeren. Dit is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar. Het is een privé-initiatief van een reeks ondernemers en academici. Zij willen met ervaringsgerichte praktijkateliers en plaatsbezoeken deze jongeren de samenleving en zichzelf laten ontdekken, hen meer perspectief geven op een hoopvolle toekomst en ze daardoor ook behoeden voor vroegtijdig schoolverlaten. Het motto van TAJO luidt: alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen.

Ervaringsleren motiveert

Om de jongeren de kans te bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, organiseert TAJO een driejarige cyclus a rato van 30 zaterdagen per jaar ‘ervaringsleren’: boeiende praktijkateliers gegeven door professionals uit een 15-tal vakgebieden: zorg, recht, journalistiek, media, ondernemerschap, wetenschap, sport, cultuur… … Elk van deze mensen neemt vrijwillig deel en is gedreven om deze jongeren te informeren, hun passie over te brengen en te motiveren om zichzelf te ontplooien.

 “Met TAJO willen we jongeren motiveren”, zegt Claudia van Egmond, gedelegeerd bestuurder. “Bij TAJO krijgen jongeren een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft opdat ze het belang van ‘je best doen voor later’ beter begrijpen. Om daarna zelfstandig, gemotiveerd en verantwoordelijk keuzes te kunnen maken over hun opleiding en beroep.”

Start in Sint-Amandsberg

In samenwerking met de stad Gent selecteerden we de wijk St-Amandsberg en zullen we vanaf 28 september 2019 elke zaterdag te gast zijn in het St-Janscollege Campus Visitatie. We starten er met 2 klassen van elk 25 jongeren. Daarbij streven we naar een sterke samenwerking met zowel de ouders, de teams van de basisscholen als de wijkverantwoordelijken. De 7 omringende basisscholen werken alvast enthousiast mee aan de instroom van de jongeren.

De ambitie is groot

Maar dit is slechts de eerste stap. Op termijn beoogt TAJO enkele honderden Gentse maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar een toekomstperspectief te geven (motto: ‘Jij kan dit ook.’) en hun algemene vaardigheden te vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering.

Onze inspiratie

TAJO is nieuw in Gent maar het principe van ervaringsgericht weekendonderwijs is elders al met succes uitgetest. TAJO haalt inspiratie uit de IMC Weekendschool in Nederland en uit ToekomstATELIERdelAvenir in Brussel (TADA).  Zowel TADA als de IMC Weekendschool zijn succesvol in het laten doorstromen van deze jongeren. De sociale impact meten is ook voor TAJO van groot belang.  Daarom starten we wetenschappelijk onderzoek op in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde hogescholen om de impact van het initiatief te meten bij de jongeren, hun familie en omgeving.

Financiering

Zoals gezegd: TAJO is een privé-initiatief dat zonder subsidies tot stand komt. Het is dan ook belangrijk om in de komende jaren een structurele fondseninstroom te verzekeren zodat de ambities van het initiatief ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. We rekenen op steun van bewogen bedrijven, verenigingen, ondernemers en andere personen: in cash, in natura, in tijd (als gastdocent), met advies, enzovoort …

Wat maakt TAJO nu zo bijzonder?

Ondanks alle inspanningen blijft maatschappelijke kwetsbaarheid kansen ontnemen. Vandaar TAJO want

  • TAJO helpt kinderen die talenten ontdekken waarmee ze later beroepsmatig aan de slag kunnen, biedt hen steeds nieuwe impulsen en boeiende leermomenten die goesting geven en de zin om te leren aanmoedigen
  • TAJO geeft veel aandacht aan het welbevinden en de discipline om door te zetten
  • TAJO gaat preventief te werk en richt zich op leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot en met het eerste jaar secundair onderwijs (10-14 jaar)
  • TAJO vraagt van de kinderen een strikt engagement voor 3 jaar a rato van 30 sessies per jaar
  • TAJO brengt werelden samen die elkaar in het gewone leven weinig of niet ontmoeten

Dit structureel initiatief wil toekomstgericht werken aan een betere geïntegreerde samenleving!

Initiatiefnemers: Prof. Dr. Anne De Paepe (prorector UGent), Em. Prof. Erik De Lembre,  Johnny Thys (bestuurder van vennootschappen), Claudia van Egmond (voormalig HR manager ING Bank België en gedelegeerd bestuurder) en Luc De Bruyckere (bestuurder van vennootschappen en voorzitter).

Contact

Claudia van Egmond, gedelegeerd bestuurder en educatief coördinator. 

Email: claudiavanegmond@tajo.be | T: 0476 436 936 of via info@tajo.be