Meeschrijven aan het TAJO-verhaal, meer dan ooit relevant

Het belang van TAJO haalde afgelopen weken de voorpagina van verschillende kranten: steeds meer jongeren groeien op in kansarmoede, steeds meer jongeren hebben nood aan mentale ondersteuning.

Als je verder bladerde, kwam je nog een andere TAJO-pijler tegen: de focus op verbinding die terug de bovenhand neemt. Of om het met de woorden van psychiater Dirk De Wachter te zeggen: ‘verbinding tussen mensen is essentieel om je goed te voelen’.

TAJO zet hierop in: elke zaterdag maken jongeren tussen 10 en 14 jaar kennis met uiteenlopende beroepen en de competenties en talenten die daarbij horen. We willen zo enerzijds perspectieven bieden en competenties verbinden met talenten, anderzijds willen we ook een positief zelfbeeld stimuleren.

Op die manier bouwen we elke zaterdag én met succes aan
💪 de veerkracht van de jongeren zodat ze later vol zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan de samenleving,
💪 meer intrinsieke motivatie voor hun schoolloopbaan zodat ze gewapend met een getuigschrift zelf uit de kansarmoede kunnen stappen,
💪 een netwerk van vrienden, experts in eigen stad en ondersteuners voor onze jongeren!

Hoe jij kan meeschrijven aan dit TAJO-verhaal? Dat kan al heel makkelijk:

  • Kom 1 zaterdag per jaar als gastdocent jouw expertise en passie delen met al het opkomende TAJO-talent.
  • Geef TAJO je tijd als vrijwilliger
    • als begeleider op een excursie,
    • als ambassadeur door je netwerk met ons te delen,
    • als coach voor onze alumni-jongeren,
    • als ‘expert-achter-de-schermen’

Zo kunnen we allen samen actief de kansarmoede doorbreken.

Mooi toch, als nieuwjaarsvoornemen voor 2024 (en verder)!