Hoe pakken we onze welzijns- en brugfunctie aan binnen de huidige context?

De cijfers omwille van COVID-19 zijn hoog, het virus moet bedwongen worden. Daarnaast zijn ook de cijfers van groeiende kansarmoede, emotionele lockdowns, huiselijk geweld… hoog. We snakken allen naar verbondenheid.

Ook de jeugdwelzijnssector staat dus zwaar onder druk. Daarom stellen wij ons vanuit TAJO solidair op en nemen we onze verantwoordelijkheid.

De werking van TAJO sluit helemaal aan bij het jeugdwelzijnswerk: naast het groepsgericht atelieraanbod op zaterdag, vervult TAJO enerzijds ook een welzijnsfunctie door de individuele vertrouwensrelatie met onze jongeren en anderzijds een brugfunctie naar andere levensdomeinen, zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening. Als organisatie op zich speelt TAJO ook een signaalfunctie in het maatschappelijke debat.

Vandaar dat we onze werking continu aanpassen aan de maatregelen die geldig zijn vanuit het jeugdwelzijnswerk, zodat we zowel de veiligheid én het welzijn van onze jongeren zo goed als mogelijk kunnen vrijwaren.

Volgens de laatste maatregelen (27 oktober 2020) kan het jeugdwelzijnswerk, en dus ook de TAJO-zaterdagen, blijven doorgaan onder bepaalde afspraken. Deze passen we vanaf 28 oktober toe op onze werking:  

  • Ateliers gaan door per vaste groep van max. 8 jongeren. De jongeren kunnen zo bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. De TAJO-ateliers zijn tevens ontspannende en versterkende activiteiten, een waardevol gegeven in de huidige context.
  • De jongeren blijven tijdens de ateliers en de lunchpauze vast in hun lokaal dat continu verlucht wordt. Zo garanderen we dat de groepen mooi gescheiden blijven.
  • Vanzelfsprekend voldoen we aan de standaardafspraken: jongeren van 12+ dragen continu hun mondmasker, net als de gastdocenten. Handen worden veelvuldig ontsmet, net als het gebruikte materiaal. We blijven zoveel mogelijk op 1,5 m van elkaar.

Vanzelfsprekend blijven we de COVID-evolutie op de voet volgen.

Vanzelfsprekend steunen we elkeen in haar/zijn benadering van onze aanpak, zowel naar de jongeren, als de ouders en de gastdocenten.

Vanzelfsprekend respecteren we elkeen in haar/zijn benadering van de COVID-situatie, zowel naar de jongeren, als de ouders en de gastdocenten.

Samen verder bouwen aan een toekomstperspectief zit in ons TAJO-DNA. Wij blijven hieraan hard verder werken, het TAJO-team.