Een ontmoeting met Charlotte, een leerkracht van TAJO-jongeren uit het 5de leerjaar

Juf Charlotte staat met plezier voor de klas in BS Drie Hofsteden in Kortrijk. Acht jongeren uit haar klas (de helft van haar leerlingen) komen elke zaterdag de TAJO-werking vervoegen. TAJO dook even in de klas van het 5de leerjaar en polste naar TAJO’s impact op de klasvloer. 

Hoe geef jij TAJO een plekje in de klas?

Elke morgen vangen we de dag aan met een gevoelensronde. We zitten samen in een kring, de kinderen vertellen hoe ze zich voelen en hoe ze het afgelopen weekend ervaren hebben. TAJO komt hier spontaan de maandag aan bod. De leerlingen blikken terug op hun afgelopen weekend en vertellen fier over wat ze gedaan hebben bij TAJO. Ook op donderdag en vrijdag wordt er door de jongeren al vooruitgeblikt op aankomend weekend. Zelf vraag ik ook specifiek naar hoe de TAJO-activiteit afgelopen weekend geweest is.

Eén van de verhalen die me bijgebleven is, is de excursie binnen het thema voeding & horeca. De jongeren vertelden over hoe ze een chocoladefabriek bezocht hebben en zelf hun eitjes mochten maken. Hierrond was veel animo!

Welke impact van TAJO merk je bij de jongeren?

Het valt mij op dat de jongeren die in het weekend naar TAJO komen zichzelf wat beter kunnen inschatten. De leerlingen moeten regelmatig zichzelf evalueren. Jongeren die naar TAJO kwamen het afgelopen jaar, geven hier beter aan welke karaktereigenschappen bij hen passen. Zo had ik leerlingen in mijn klas die duidelijk konden aangeven dat ze een leidersfiguur zijn.

Een ander iets wat opvalt, is dat hun belevingswereld verruimd door de werking. Als er een nieuw thema aan bod komt in de klas, kunnen de jongeren terugblikken op iets wat ze al leerden of deden bij TAJO. Hierdoor starten ze met een bepaalde basiskennis & kunnen ze hierover vertellen aan hun klasgenootjes.

Wat is TAJO een meerwaarde voor jou als leerkracht?

Ikzelf ondervind vooral dat TAJO de band tussen de jongeren onderling enorm versterkt. Ik zat in de jeugdbeweging en hield ervan om na te praten met mijn vriendinnen de week erna. Dat zie ik nu terugkeren bij de leerlingen van TAJO in mijn klas. Ze vinden common ground met klasgenoten waarmee ze anders niet veel delen.

De ervaringsgerichte aanpak van de ateliers bij TAJO zijn een inspiratie voor mij en mijn lessen die ik geef. We hebben in het onderwijs niet de ruimte, de tijd en de middelen om externen te laten komen om bepaalde lessen te geven. Dat zou nochtans fijn zijn. Een les W.O. rond het thema zorg kan iemand uit de sector toch veel beter uitleggen? Dingen die de jongeren zelf kunnen uitvoeren, blijven ook veel langer bij. Hieraan neem ik een voorbeeld. De focus voldoende leggen op het ‘al doende’ leren.

Wat leerde jij uit de TAJO-ervaringen vorig jaar?

Ik ken niet het volledige reilen en zeilen van hoe TAJO haar programma vormgeeft of welke methodieken ze hanteren. Ik voel wel dat TAJO een grote meerwaarde is voor de leerlingen van onze school en het zou heel jammer zijn mocht dit wegvallen.

Dankjewel, juf Charlotte!