Johan Ackerman

Algemeen Directeur St.-Janscollege

Het Sint-Janscollege is een school in het centrum van de dichtbevolkte deelgemeente Sint-Amandsberg. Op schooldagen is het heel druk in het schoolgebouw en op het schoolterrein, maar in het weekend en tijdens vakantieperiodes is het er meestal ‘leeg en doods’. Toch zet de school haar deuren buiten de schooltijd al open voor sociale en culturele verenigingen. Regelmatig zijn Samana, het Davidsfonds en de St.-Amandusparochie er te gast voor koffietafels, voordrachten en andere bijeenkomsten.

De school vindt het belangrijk een band te scheppen met de omgeving waarin ze zich bevindt. In de derde graad kunnen de leerlingen in de context van de ‘vrije ruimte’ (een uurtje dat ze zelf invullen in hun lessenpakket) kiezen voor het seminarie ‘SaVa?’, een sociaal project waarbij ze alle vormen van vrijwilligerswerk verrichten in de omgeving van de school: animatie verzorgen in het bejaardentehuis, huiswerkbegeleiding in de lagere school, meehelpen op allerlei activiteiten van verenigingen, … De school heeft dus al langer een ‘sociaal gelaat’.

Toen TAJO vroeg om op zaterdag de klaslokalen open te stellen voor haar werking naar kinderen toe, was ik als directeur onmiddellijk enthousiast. Er was ook niet veel overtuigingskracht nodig bij het schoolbestuur, dat dadelijk groen licht gaf aan het initiatief. De school wil immers graag haar maatschappelijk engagement in de buurt uitbreiden, ook op zaterdag! Van harte welkom dus aan de medewerkers van TAJO, aan de kinderen en de gastdocenten!